Pehmeät taidot ja niiden tärkeys

Pehmeät taidot ja niiden tärkeys

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat taitoja, joiden merkityksestä on alettu puhumaan enemmän erityisesti työelämässä. Pehmeillä taidoilla viitataan sellaisiin tunneälyllisiin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin taitoihin, joiden avulla ihminen oppii paremmin vuorovaikuttamaan toisten ihmisten kanssa, ratkaisemaan ongelmia, ajattelemaan kriittisesti, sopeutumaan uusiin ympäristöihin…