Miksi henkilökohtainen kehitys on tärkeää?

Henkilökohtainen kehitys – monesti siitä puhutaan, mutta kaikki siitä puhuvat eivät edes ymmärrä, mitä se oikeasti tarkoittaa.

Henkilökohtaisella kehityksellä viitataan kuitenkin psykologian alalla sellaiseen henkiseen ja henkilökohtaiseen prosessiin, jonka kautta yritämme löytää vahvuutemme, parantaa heikkoutemme, asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne omien ponnisteluiden kautta.

Henkilökohtaisen kehityksen mittaaminen on vaikeaa

Henkilökohtaisen kehityksen prosessia on kuitenkin vaikea kuvailla, sillä se on – kuten nimikin sen jo kertoo – henkilökohtainen.

Jokainen ihminen kulkee elämänsä aikana omia polkujaan ja tästä syystä myös henkilökohtainen kehitys on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten kodistamme, perheestämme, ystävistämme, koulutuksesta, yhteiskunnasta ja meitä ympäröivistä arvoista.

Henkilökohtainen kehitys voisi vastata fyysisellä tasolla kutakuinkin vauvasta vaariin kasvamista. Käymme läpi tässä prosessissa lapsuuden, teini-iän, aikuisuuden, keski-iän ja vanhuuden, samalla tavalla henkilökohtaisessa kehityksessä on eri vaiheita, joiden kaikki puolet yhdistyvät meissä erilaisten arvojen, oppien, virheiden, kokemusten ja maailmankatsomuksen myötä.

Jokainen meistä kehittää omaa henkilökohtaista kehitystään omaan tahtiin. Toiset tekevät sen hitaammin ja toiset nopeammin, mutta kukaan ei tee sitä paremmin kuin toinen.

On totta, että omalla taustalla ja ympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, millä tavalla tulemme kehittämään itseämme elämämme aikana, mutta jokainen askel eteenpäin merkitsee periaatteessa jo sitä, että kehitystä on tapahtunut.

Miksi henkilökohtainen kehitys on niin tärkeää?

Henkilökohtainen kehitys on tärkeää, koska se pitää sisällään tavoitteemme, päämäärämme, unelmamme ja toiveemme. Koska henkilökohtaista kehitystä ohjaa ennen kaikkea halu elää ja antaa elämälle merkitys, kyseessä on elintärkeä osa jokaista ihmistä.

Tällä tapaa, koska henkilökohtainen kehitys ja elämän merkitys kulkevat käsi kädessä, yhden puuttuessa myös toinenkin on puutteellinen.

Tästä syystä on tärkeää, että jokaiselle meistä on tavoitteita ja haaveita, joita kohti henkilökohtainen kehitys meitä ohjaa, ja jota kautta luomme elämälle merkityksen. Joskus henkilökohtaista kehitystä on omasta mielestä vaikea huomata.

Joskus meistä voi myös tuntua, ettei se ole riittävää – varsinkin, jos vertaamme itseämme jatkuvasti toisiin ihmisiin. Tällä voi olla vakavia seurauksia sekä fyysisen että henkisen terveyden kautta, esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden muodossa.

Siksipä olisikin niin tärkeää, että jokainen meistä keskittyisi rakentamaan omaa polkuaan omaan tahtiin, ja pyrkisi välttämättään vertailemasta omia saavutuksia toisten saavutuksiin. Emmehän loppujen lopuksi edes tiedä, mitä toiset ovat joutuneet tekemään omien tavoitteidensa eteen, joten parempi olisi olla edes spekuloimatta sitä.